Plánované přerušení dodávky elektrické energie

Místo: LDS ENERGO KD, KRÁLŮV DVŮR (areál bývalých Králodvorských železáren a přilehlého okolí)

Datum a čas: 14.11. 2021 od 6.00 do 6.40 a od 18.00 do 18.40

Důvod: Probíhající revize na zařízení distribuční rozvodny TR 110kV ČEZ Tetín. Dojde ke krátkodobému přerušení dodávky elektrické energie pro LDS ENERGO KD s.r.o. Mezi uvedenými časy bude dodávka zajištěna z náhradního napájení. Dotčené zařízení distribuční soustavy je i v době odstávky považované za zařízení pod napětím, a proto je nutné dodržet všechny zásady bezpečnosti a provést opatření potřebná k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatel LDS ENERGO KD s.r.o.